Behandlingar

Behandlande massage

Klassisk massage i kombination med olika behandlingsmetoder/tekniker i syfte att tillgodose kundens behov och önskemål. Vi kompletterar ofta massagen med olika muskelfunktionstester, töjningar och annat för att försöka nå ett bra behandlingsresultat. Vid behov kan Deep Tissue Massage och Myofascial Release användas. Det är en djup vävnadsmassage där man med en teknik av djupa och långsamma drag/ rörelser försöker påverka den djupa bindväven och fasciorna som blivit strama och oelastiska att få en avslappning och ökad rörlighet, bli mjukare och mer elastiska.

 30 min: 490 kr   45 min: 660 kr   60 min: 770 kr    90 min 990 kr


Klassisk massage

Svensk klassisk massage är den mest använda massageformen. Vid massagen använder sig massören av olika grepp och tekniker för att påverka kroppens mjukdelsvävnad och stimulera till en snabbare självläkning. Massagen, som är "djupgående" muskelmassage, används i såväl förebyggande som behandlande syfte. Massagens utförande kan variera mellan olika massörer.
 30 min: 490 kr   45 min: 660 kr   60 min: 770 kr   90 min: 990 kr


Kinesiology taping / Kinesiotape

Metoden utvecklades under 1970-talet i Japan av kiropraktor Kenzo Kase. Kinesio är det grekiska ordet för rörelse, rörelsetape. Tejpen är av bomull och har samma flexibilitet som huden. Tejpen tillåter huden att andas och den innehåller inga medikamenter. Tejpen tål träning, dusch och bastu, och kan med fördel sitta på i flera dagar.

Kinesiology taping kan användas vid många olika tillstånd och problem. Vi använder den vid behov som ett komplement till våra massagebehandlingar. Målsättningen kan vara att:

  • Aktivera kroppens egna läkningsprocess – normalisera.
  • Minska upplevd smärta – subjektiv känsla.
  • Öka/minska rörlighet – styra led att fungera optimalt.
  • Påverka muskeltonus/muskelaktivering.

Ofta använder vi tejpen som en del i massagebehandlingen, vilket då ingår i priset. Återbesök för enbart tejpning kostar 50-150 kr beroende på tejp- och tidsåtgång.


Cirkulationsmassage

En djupgående, metodisk massageteknik som löser upp så kallade "cirkulationsspärrar" för att förbättra genomblödningen/syresättningen och borttransport av kroppens sk slaggprodukter som samlats i vävnaden. Vid massagen, som är djupgående, används mer olja än vid annan massage vilket gör att man inte "fastnar" i muskulaturen utan kan påverka annan vävnad som blodkärl, lymfkärl, nervbanor och bindväv på ett bättre sätt. Används ofta i kombination med "vanlig" massagebehandling.
 60 min: 710 kr   90 min: 950 kr


Koppningsmassage

Koppning är ett sätt att med vakuum stimulera huden och underliggande vävnad. Koppning innebär att man arbetar med undertryck, vilket medför att kapillärerna stimuleras effektivt och därmed ger en ökad cirkulation i området med avslappning i underliggande vävnad som följd.

Koppningsmassage är en stark och oftast smärtfri behandlingsform. Används som komplement till annan massage.


Andningsterapi enl. Lotorpsmetoden

Vid andning används ett flertal muskler i bröst, rygg och magregion både för att andas in och för att andas ut. Ett vanligt problem är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem. Detta gör att syresättningen till kroppen och dess organ samt att den viktiga utandningen med tömning av gammal luft, framförallt koldioxid blir sämre. Detta kan medföra olika åkommor som exempelvis astmaliknande problem, doftallergi, hosta mm. Felaktig andning medför även spänningar i skuldror, axlar, nacke och hals, med olika symtom och besvär som följd.

Lotorpsmetoden bygger på Svensk Klassisk Massage kombinerat med thorakal mobilisering och andningsövningar. En studie på Sahlgrenska, ledd av Olle Löwhagen professor inom allergimedicin, visar att metoden har god effekt.

 60 min: 770 kr


Avspänningsmassage

Avspänningsmassage består av massage på rygg, nacke, ansikte och hjässa med mjuka massagegrepp och lugna rörelser. Detta i kombination med skaknings- och vaggningsrörelser av hela kroppen.

Metoden lämpar sig bra bland annat vid behandling av så kallade försvarsspänningar som kan ha uppkommit genom skador, trauman och stress.

Avspänningsmassage kan användas i sin helhet eller som en del vid annan massage.
 60 min: 770 kr


Mikromassage

Metoden utvecklades av Hans Axelsson på 1980-talet, men inga kurser har getts förrän 2011.

Med Mikromassage behandlar man foten på den ömmaste punkten, där zonen för det besvär och det man vill behandla finns enligt zonterapin. Skillnaden är att man behandlar endast en punkt för att sätta igång kroppens egenbehandling (i zonterapin behandlas flera zoner). Behandlingen tar cirka 20 minuter.

Metoden är effektiv vid olika smärtor i kroppen, den snabbar på kroppens läkningsförmåga efter till exempel skador och operationer och kan användas om det skadade området annars är svårt att komma åt, eller som "quick fix".
 20 min: 490 kr


Med reservation för tillfällig ändring. Priserna gäller tills vidare och med reservation för prisändring.

Gör någon glad - köp ett presentkort!

Du kan köpa presentkort hos oss för valfritt belopp.
Välkommen in till mottagningen eller ring eller mejla så skickar vi presentkortet per post efter betalning.